Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Arbrini, KVK nummer: 17254270, Btw nummer: NL-821887403-B01:

Art.1 Algemeen Deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. De ondernemer: Detailhandel, Arbrini, verkoper van lounge-meubelen en aanverwante artikelen. b.De opdrachtgever: de aanbesteder van de bij lid. 1. sub a vermelden diensten. Lid.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten tussen Arbrini en en opdrachtgever. Lid.2. Afwijken van deze voorwaarden ten gunste van de opdrachtgever is slechts mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen met Arbrini. Lid.3. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen voor de opdrachtgever bindend zijn, vanaf een maand na verzending van de gewijzigde c.q. aangevulde voorwaarden door Arbrini aan de opdrachtgever. Lid.4. Op alle met Arbrini afgesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Art. 2 Offertes-Bestellingen Lid.1. Alle offertes die uitgegeven worden door Arbrini zijn 10 dagen geldig, tenzij anders schriftelijk is overeen gekomen. Lid.2. Tussentijdse prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds gemaakte offertes. Lid.3. Bij het in bestelling nemen van een offerte kan door Arbrini een aanbetaling gevraagd worden. Lid.4. Bij annulering van uw bestelling zal Arbrini de aanbetaling per bank retourneren, tenzij anders vooraf is afgesproken. 

Art. 3 Betalingsverplichting Lid.1. De opdrachtgever van de bij lid 1 vermelde diensten zal voor betaling zorgdragen op de volgende wijzen: a. door contante gepaste betaling bij levering b. vooraf per bank o.v.v. van factuurnummer, bedrag dient bijgeschreven te staan op moment van levering

Art. 4 Garantie
Lid.1. Arbrini geeft de opdrachtgever standaard 2 jaar fabrieks garantie op het onderstel en binnenwerk, ook wel het frame van uw tuinmeubel genoemd. Lid.2. Eventuele gebreken aan de producten die het gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal of een gebrekkige uitvoering zullen binnen een periode van twee jaar herstelt worden, tenzij door Arbrini kan worden aangetoond dat het gebrek geen verband houdt met de kwaliteit van het toegepaste materiaal of de uitvoering van het werk. Indien er binnen de garantieperiode gebreken worden vastgesteld dienen deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden gemeld aan Arbrini. Lid. 3.Indien de opdrachtgever constateert dat de producten deels of gedeeltelijk niet correct zijn geleverd dan kan dit bij levering kenbaar gemaakt worden aan Arbrini. Onze chauffeur controleert samen met u de producten bij levering. Als levering defecten vertoont dan zorgt Arbrini ervoor dat deze uiterlijk binnen 2 weken, of anders in overleg met de klant worden omgeruild. Indien er producten vervangen moeten worden die niet op voorraad zijn maar in productie genomen moeten worden, dan kan deze termijn langer zijn dan 2 weken, Arbrini geeft dit dan z.s.m. aan u door. Lid.4. Wanneer er sprake is van herstel dat niet onder de garantie valt, worden er mogelijk kosten in rekening gebracht voor de pick up and return van de goederen. Arbrini kan op verzoek een kosten indicatie geven. Lid.5. Niet onder de garantie vallen de gebreken ten gevolge van normale slijtage, verwaarlozing van onderhoud en onjuist gebruik, de opgegeven alsmede gebreken tengevolge van abnormale omstandigheden die voor de producten niet te onderkennen waren. Lid.5.1. Producten door opdrachtgever afgehaald op het magazijn, dienen bij een defect, bij Arbrini, op afspraak, ook weer geretourneerd te worden. Kosten voor transport zijn voor opdrachtgever.

Art. 5 Aanvaarding en uitvoering opdrachten. Lid.1. Een opdracht dient ten alle tijden schriftelijk te worden gegeven aan Arbrini. Indien er telefonisch een opdracht wordt verstrekt zal Arbrini deze per mail bevestigen. Lid.2. Indien de overeengekomen aanvang datum en tijd niet mogelijk blijken dan zal Arbrini dit 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden kenbaar maken. Lid.3. Levering door Arbrini of ingehuurd door Arbrini geschieden tot aan de voordeur, tenzij dit schriftelijk anders besproken is met Arbrini.

Art. 6 Annulering Lid.1. Indien een aan Arbrini verstrekte opdracht geannuleerd wordt gelden de onder Lid. 2 en 3 vermelden voorwaarden. Lid.2. Annulering dient schriftelijk gemeld te worden.

Art. 7 Aflevering Lid.1. Voor aflevering wordt een leverafspraak gemaakt met de opdrachtgever. Lid.2. Levertijd van de bestelde producten bedraagt maximaal 12 weken. Bij niet kunnen leveren binnen voorgenoemde periode mag er kosteloos geannuleerd worden.

Art. 8 Herroepingsrecht Lid.1.Artikelen kunnen binnen 2 weken retour zonder opgave van reden. De artikelen dienen ongebruikt en in originele Arbrini verpakking geretourneerd te worden. Lid.2. U dient de spullen binnen 2 weken zelf retour te brengen. Arbrini kan, indien mogelijk binnen 2 weken, tegen betaling, de spullen voor u retour nemen. U kunt hier vooraf een prijsopgave voor aanvragen.